Taxi pentru persoanele cu dizabilitati - Brasov

marți, 9 ianuarie 2018

Companiile de taxi brașovene, obligate să ofere servicii și cu mașini speciale pentru transportul persoanelor cu dizabilități     Ținând cont că legislația în domeniul taximetriei a fost modificată, și Consiliul Local Brașov va adopta un nou regulament în vederea prestării acestei activități, dar și pentru transportul în regim de închiriere, care să se plieze pe noile reguli. 
     Astfel, una dintre obligațiile care va reveni companiilor de taxi prin noul regulament va fi aceea de a deține autoturisme special adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități locomotorii, astfel ca atunci când cineva comandă la unul dintre cele 8 dispecerate de taxi din Brașov o astfel de mașină, comanda să îi fie onorată. Reprezentanții Primăriei Brașov au explicat că operatorii de taxi care au dispecerate au luat deja la cunoștință de această prevedere și pentru a o respecta, au semnat convenţii cu un ONG care deţine un astfel de mijloc de transport. În acest mod, la solicitarea clienţilor, este folosită maşina specială a ONG-ului, însă rămâne o problemă dacă sunt mai multe solicităriîn același timp.
     Totodată, în conformitate cu proiectul de regulament, vehiculele care au motorizare Euro 6 şi Euro 7 (care eliberează în atmosferă mai puţine noxe) vor primi un punctaj mai mare se pe grila de evaluare a autoturismelor pentru care se solicită emiterea autorizaţiei taxi. Nu în ultimul rând, puncte în plus la evaluare pentru autorizare se vor acorda şi pentru vehiculele electrice sau pentru cele hibrid.READ MORE - Taxi pentru persoanele cu dizabilitati - Brasov

Firmele mari ... mai mulți bani la stat, de la 1 septembrie

marți, 15 august 2017

Firmele mari care nu angajează persoane cu handicap vor da de două ori mai mulți bani la stat, de la 1 septembrie
          Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Nu e vorba de o chestiune nou introdusă în legislație, ci de una în vigoare de ceva vreme.          De la 1 septembrie, acești angajatori care nu se achită de obligația de mai sus vor avea de plătit la stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Chestiunea e prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017. Ei vor plăti lunar acești bani, conform actului menționat.

          Acum, ei trebuie fie să plătească lunar 50% din salariul minim brut înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care puteau să angajeze persoane cu handicap și nu au făcută-o, fie să cumpere produse și servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, în baza unor parteneriate.
Practic, angajatorii nu vor mai putea alege una dintre aceste două variante, ei fiind nevoiți, din toamnă, să plătească lunar suma de bani, adică de două ori mai mult decât sunt obligați acum.

          Mai mult, în actul publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017 se mai prevede și faptul că autoritățile și instituțiile publice, dar și alte persoanele juridice publice vor trebui să organizeze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap - desigur, asta nu-i va împiedica pe aceștia din urmă să participe și la alte concursuri la aceste entități.

sursa articol: http://www.avocatnet.ro

READ MORE - Firmele mari ... mai mulți bani la stat, de la 1 septembrie

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată începând cu 1 ianuarie 2018.

vineri, 4 august 2017


Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată începând cu 1 ianuarie 2018.


Comunicat de presă

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată începând cu 1 ianuarie 2018

Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată semnificativ, începând cu 1 ianuarie 2018, stabilește o Ordonanță de Urgență adoptată de Guvern în ședința de astăzi, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

Actul normativ modifică Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât integrarea în societate a acestei categorii de persoane să aibă loc în mod real, inclusiv prin creşterea ponderii în rândul salariaţilor, în acord cu prevederile Strategiei naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”.
Una dintre cele mai importante modificări cuprinse în Ordonanța de urgență se referă la modalitatea de actualizare a cuantumului drepturilor acordate persoanelor cu handicap, respectiv prin raportare la Indicatorul Social de Referință (ISR), stabilit în baza Legii nr 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și actualizat periodic de guvern. Anterior, aceste drepturi erau raportate la Indicele Pretului de Comsum (IPC).
Majorarea valorii sprijinului financiar  acordat persoanelor cu handicap în raport cu ISR va avea loc în două etape: prima – începând cu 1 ianuarie 2018, iar cea de-a doua – de la 1 iulie 2018, astfel: 
Începând cu 1 ianuarie 2018, vor crește: 

indemnizaţia lunară, indiferent de venituri, care va reprezenta:
- 65% din ISR pentru adultul cu handicap grav;
- 50% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;

bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, care va reprezenta:
- 25% din ISR, pentru adultul cu handicap grav;
-20% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat;
-10% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu;

prestaţia socială, pe perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere copil cu handicap, reprezentând:
- 50% din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
- 30% din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;
-10% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.

Începând cu 1 iulie 2018 vor crește:

indemnizaţia lunară, indiferent de venituri, reprezentând:
- 70% din ISR pentru adultul cu handicap grav;
- 53% din ISR, pentru adultul cu handicap accentuat.

bugetul personal complementar lunar, indiferent de venituri, reprezentând:
- 30% din ISR;
-22% din ISR;
-12% din ISR, pentru adultul cu handicap mediu;

prestaţia socială, pe perioada în care părintele sau persoana desemnată are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere copil cu handicap, reprezentând:
- 60% din ISR, în cazul copilului cu handicap grav;
- 35% din ISR, în cazul copilului cu handicap accentuat;
- 12% din ISR, în cazul copilului cu handicap mediu.

Copiii cu dizabilităţi vor beneficia de creșterea sprijinului financiar după cum urmează: din luna ianuarie 2018, 135% pentru gradul grav, pentru gradul accentuat 89%, în timp ce pentru gradul mediu majorarea va fi 28%. Din luna iulie 2018, se va aplica o nouă majorare în cazul copiilor cu dizabilități, în cuantum de 20% pentru gradul grav, 16% pentru gradul accentuat şi 20% pentru gradul mediu.
O altă noutate a actului normativ o constituie obligația instituțiilor publice cu peste 50 de salariați de a organiza concursuri dedicate angajării persoanelor cu dizabilități.
Măsura decisă astăzi de guvern este cuprinsă în Programul de guvernare 2017-2020 și, în același timp, transpune în practică principiile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York în 2006 și ratificată de România prin Legea nr. 221/2010.


Serviciul Comunicare și Mass-Media


READ MORE - Valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată începând cu 1 ianuarie 2018.

Stimulente pentru minorii cu dizabilităţi

vineri, 28 iulie 2017

Stimulente pentru minorii cu dizabilităţi


     Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) anunţă că până la 1 august 2017 pot fi depuse actele în vederea obţinerii stimulentului financiar în valoare de 1.000 lei/lunar, acordat copiilor încadraţi în oricare dintre cele patru grade de handicap. Actele pot fi depuse de către părinţi sau reprezentanţii legali scanate şi/sau fotocopiate la sediul instituţiei. Solicitanţii vor trebui să prezinte următoarele acte:

- cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la sediu sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;
- certificat de naştere al copilului (pentru copiii până în 14 ani);
- actul de identitate al reprezentantului legal;
- actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorţat, hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă;
- certificatul de căsătorie sau de divorţ al părinţilor;
- actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani);
- certificatul de încadrare în grad de handicap;
- extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
- decizie tutore şi act de identitate tutore - unde este cazul;
- hotărâre plasament şi act de identitate asistent maternal - unde este cazul.

     Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, de luni până vineri între orele 9-15 (staţia de metrou Apăratorii Patriei sau RATB nr. 232, 102 staţia Ciceu).

     De asemenea, documentele pot fi transmise pe adresa de e-mail: stimulent.copiidizabilitati@gmail.com. Actele trebuie transmite toate într-un singur e-mail, scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg.

     DGASMB dă asigurări că toate cererile vor fi înregistrate şi procesate.
Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti. Copiii trebuie să aibă vârsta mai mică de 18 ani şi cel puţin unul dintre părinţi să aibă domiciliul stabil pe raza Capitalei.
Stimulentul se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local. (DGASMB va consulta şi prelucra informaţiile, inclusiv datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidenţele Ministerului de Finanţe Publice - Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală).

     De asemenea, solicitanţii sunt rugaţi să verifice anterior depunerii dosarului dacă nu cumva au amenzi neachitate (RATB, rutiere, pentru tulburarea liniştii publice). Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.
     Actele se depun o singură dată, pe perioada de valabilitate a certificatului de handicap. În cazul în care apar modificări în situaţia părintelui, a reprezentantului legal sau a copilului, este obligatorie informarea DGASMB.


     Detalii pot fi obţinute la adresa de e-mail: stimulent.copiidizabilitati@gmail.com şi la telefon: 0800.821.218 (apel gratuit din toate reţelele, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00).

sursa articol: http://www.cotidianul.ro/

READ MORE - Stimulente pentru minorii cu dizabilităţi

Dosarul electronic de sănătate

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Cum îți vei accesa dosarul electronic de sănătate
 și ce va conține


Regulile detaliate de acces la DES și datele medicale concrete ce sunt incluse în acesta au fost stabilite prin Ordinul comun nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016. Actul a fost emis de Ministerul Sănătății (MS) și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și va intra în vigoare la data de 12 noiembrie.
http://gdero.hit.gemius.pl/_%5bTIMESTAMP%5d/redot.gif?id=.F3rQDAayLfcCY_yjYZ_2dVqj_hBwM90Xfl0BMHGQoX.B7/fastid=lrqusnkhydsbqrhbljaipnpmboll/stparam=ojgsiskjhq
Orice pacient asigurat în sistemul sanitar autohton își poate accesa propriul dosar electronic de sănătate cu ajutorul portalului DES, ce poate fi găsit la adresa www.des-cnas.ro. „Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES și numai după autentificare”, prevede ordinul amintit. Concret, autentificarea în portalul DES va fi posibilă numai după ce un medic va genera o matrice de securitate și după ce pacientul va stabili o parolă de acces. După rezolvarea acestui pas, autentificareapacientului în portal se va face:
 • fie prin folosirea cardului național de sănătate și a codului PIN asociat, dar și cu ajutorul parolei de acces;
 • fie prin folosirea codului de asigurat de pe cardul de sănătate (CID) sau a codului numeric personal (CNP), a matricei de securitate și a parolei de acces.
Odată ce un pacient intră efectiv în dosarul său electronic, acesta va căpăta acces la informațiile medicale proprii. Totodată, pacientul va putea să adauge informații medicale în modulul "Antecedente declarate de pacient", dar și să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la DES.
Referitor la matricea de securitate, prevederile aplicabile din noiembrie stabilesc că aceasta „se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii și 8 coloane, fiecare poziție din tabel conținând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES”. Pentru a căpăta matricea, pacienții vor trebui să solicite medicilor eliberarea acesteia, în baza actului de identitate.
„Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 și se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient și se reține de către medic, iar jumătatea inferioară care conține tabelul, împreună cu instrucțiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului”, scrie în ordinul comun. După primirea matricei, pacienții vor avea la dispoziție trei zile calendaristice pentru a-și stabili, cu ajutorul portalului DES, parola de acces, apoi vor putea genera alte matrice direct prin portal.
Atât modelul declarației prin care pacientul își dă acordul pentru a-i fi folosite informațiile medicale în sistemul DES, cât și modelul matricei de securitate pot fi consultate în fișierul anexat articolului.

Datele personale și istoricul medical, printre informațiile din DES


Informațiile pacienților din dosarul electronic vor fi organizate, potrivit Ordinului comun nr. 1123/849/2016, în cinci mari module. Modulul „Sumar de urgență” va cuprinde alergiile și intoleranțele diagnosticate, protezele și alte dispozitive medicale interne, transplanturile, procedurile medicale relevante pentru urgență, existența fistulei arterio-venoase, bolile cronice, bolile hematologice relevante pentru urgență, bolile transmisibile relevante pentru urgență, tratamentele curente și internările recente.
În modulul „Istoric medical”, pacienții vor găsi alergiile și intoleranțele diagnosticate, bolile cronice diagnosticate, istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergiile și bolile cronice), intervențiile și procedurile efectuate, serviciile medicale, imunizările și tratamentele medicamentoase acordate în cadrul unor studii clinice. În modulul „Antecedente declarate de pacient”, în care fiecare persoană va putea să introducă informații, vor exista antecedentele medicale heredo-colaterale, antecedentele fiziologice, patologice, informațiile despre mediul și modul de viață, precum și informațiile despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri.
Un alt modul va fi „Date personale”, în care vor fi cuprinse prenumele, numele, data nașterii, CID-ul, sexul, vârsta și grupul sanguin. În fine, modulul „Documente medicale” va cuprinde date și informații din:
 • fișele de observație clinică generală pentru spitalizarea continuă;
 • fișele de observație clinică generală pentru spitalizarea de zi;
 • fișele de consultație ale medicilor specialiști;
 • fișele de consultație ale medicilor de familie;
 • trimiterile pentru investigații clinice;
 • trimiterile pentru investigații paraclinice;
 • recomandările pentru îngrijirea la domiciliu;
 • recomandările pentru dispozitive medicale;
 • prescripțiile medicale prescrise de medici;
 • prescripțiile medicale eliberate de farmacii.
Pacienții care au nelămuriri cu privire la accesarea propriului dosar de sănătate pot accesa secțiunea de întrebări și răspunsuri a portalului DES sau forumul DES.


Sursa articol: http://www.avocatnet.ro

READ MORE - Dosarul electronic de sănătate

Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei

vineri, 6 mai 2016

Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei pentru lipsa accesibilității la vot necesară persoanelor cu handicap locomotor

     Persoanele cu dizabilități prezintă un deosebit interes față de alegerile locale din 5 iunie și implicit față de candidații propuși. Numărul persoanelor cu nevoi speciale constituie o masă electorală deloc de neglijat. În anii precedenți, una din problemele întâmpinate a fost accesul în secțiile de votare, nu toți vrem să rămânem în casă și să așteptăm urna mobilă, dorim să facem parte din conștientul colectiv.


     Fiecare candidat ar trebui să aibă în programul electoral accesibilizarea spațiului public, a produselor și serviciilor, ceea ce înseamnă respectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, respectiv a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap', a declarat Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România. 


     În urma discuțiilor din cadrul celor două mese rotunde organizate de Comisia pentru Afaceri Europene din Senatului României, Comisie în care se dezbate propunerea de directivă 'Actul European privind accesibilitatea' și al cărei partener este Consiliul Național al Dizabilității din România, Președintele Comisiei a făcut sesizare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și către Autoritatea Electorală Permanentă, referitor la problema accesibilizării secțiilor de votare și a instiuțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Consiliul Național al Dizabilității din România salută acest demers și mulțumește doamnei senator Anca Boagiu pentru promptitudine și profesionalism.
     Redăm răspunsul doamnei Ana Maria Pătru, președinta Autorității Electorale Permanente:
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. LXII/155/29.02.2-16, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 3372/29.02.2016, prin care ne solicitați să vă prezentăm stadiul accesibilizării secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii corespunzător normelor existente și setul de măsuri luate de către instituția noastră în acest sens, vă aducem la cunoștință că există în dezbatere un proiect de hotarâre al Autorității Electorale Permanente referitor la aprobarea setului de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și a dotării minimale a acestora în cadrul căruia există prevederi referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap în cadrul secțiilor de votare astfel: 


Art. 2 alin. (2) La stabilirea secțiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spații aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configurație permite o cât mai bună organizare și desfăș a operațiunilor electorale, precum și afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor. Organizarea secțiilor de votare la etajul imobilelor se va face numai în condițiile în care sunt prezentate, în scris, soluții care să garanteze accesibilitatea persoanelor cu handicap.


Art. 3 alin. (3) Accesul în localul secției de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere, delimitate și marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa ușor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul la vot, la secția de votare trebuie asigurată accesibilitatea și amenajarea rampelor speciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului MDRAP nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice 'Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000'.


Art. 7 alin. (3) Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secție de votare potrivit alin. (2), se asigură confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art 100 că nerespectarea prevederilor art.61-64 din capitolul Accesibilitate constituie contravenție și se sancționează de către inspectorii sociali cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei.
Menționăm faptul că, verificarea modului în care au fost realizate rampele pentru accesul în instituțiile publice a persoanelor cu dizabilități locomotorii se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin instituțiile publice aflate în subordine.


Daniela Tontsch,
președinta Consiliului Național al Dizabilității din România
tel : 0721447582
email : danielatontsch@yahoo.com


Articol preluat de pe: http://www.agerpres.ro/ READ MORE - Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei

Procedura de optare pentru primirea indemnizaţiei de însoţitor

sâmbătă, 12 martie 2016ORDIN nr. 2.272 din 30 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 12 noiembrie 2013
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2013

    Având în vedere:
    - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplică de către casele teritoriale/sectoriale de pensii şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                             Teodor Codrin Scutaru,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 octombrie 2013.
    Nr. 2.272.


    ANEXĂ

PROCEDURĂ
de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art.
77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, potrivit cărora persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medico-psihosociale, la un asistent personal,
    luând în considerare dispoziţiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, potrivit cărora pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix,
    se stabilesc următoarele:

    ART. 1
    (1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.
    (2) În situaţia în care opţiunea se exprimă pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav.
    (3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.
    (4) Opţiunea pentru unul dintre drepturile prevăzute la alin. (3) se exercită de la data de la care beneficiarii acestora se încadrează atât în categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cât şi în cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.
    ART. 2
    (1) În situaţia în care încadrarea persoanei în grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioară înscrierii la pensie de invaliditate gradul I, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare DGASPC, din raza teritorială de domiciliu al persoanei.
    (2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la DGASPC, iar celălalt exemplar se transmite, de către DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei în cauză, modelul cererii fiind prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) În cazul în care beneficiarul optează pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primăriei în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap.
    ART. 3
    (1) În situaţia în care înscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioară încadrării în grad de handicap grav cu drept la asistent personal, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/ sectoriale de pensii, odată cu depunerea dosarului administrativ de pensie.
    (2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la casa teritorială/sectorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie, iar celălalt exemplar se transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, la DGASPC. În cazul în care opţiunea exprimată este pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    ART. 4
    Cererile prin care beneficiarii îşi exprimă opţiunea prevăzută la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de către titularul dreptului, personal sau, după caz, prin reprezentantul său legal sau mandatar.
    ART. 5
    Prevederile art. 2-4 se aplică şi în cazul în care, ca urmare a reevaluării/revizuirii medicale, persoana deţine atât calitatea de persoană cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cât şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.
    ART. 6
    Schimbarea ulterioară a opţiunii prevăzute la art. 2 şi 3, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limită de vârstă, se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, după caz, DGASPC, în funcţie de drepturile pentru care optează persoana. În această situaţie suspendarea plăţii drepturilor incompatibile se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele două instituţii, în scopul de a evita cumulul celor două tipuri de drepturi.
    ART. 7
    DGASPC gestionează toate informaţiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la opţiunile acestora: angajarea asistenţilor personali şi plata indemnizaţiilor efectuate de către DGASPC sau, după caz, de către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap grav.
    ART. 8
    (1) Schimbul de date între casele teritoriale/sectoriale de pensii şi DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal şi pensionarii de invaliditate gradul I, se efectuează lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituţii.
    (2) În baza protocolului de colaborare prevăzut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzând următoarele informaţii:
a) numele/prenumele beneficiarului;
b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;
c) codul numeric personal;
d) dreptul de care beneficiază: asistent personal/ indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010.
    ART. 9
    În cazul în care se constată că o persoană beneficiază, prin cumul, atât de indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cât şi de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 se suspendă până la data la care beneficiarul îşi va exprima opţiunea în condiţiile prevăzute la art. 2-4.
    ART. 10
    Sarcina constituirii şi recuperării debitelor, în limita termenului de prescripţie extinctivă, reprezentând drepturi încasate necuvenit, revine instituţiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.


    ANEXA 1
    la procedură


CERERE*1)

    Subsemnatul(a), ........................., având codul numeric personal ........................, domiciliat(ă) în localitatea.................., str. ................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de ................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui ............................. şi al (a) ............................., pensionar de invaliditate gradul I, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. ..........., emisă de ............, persoană cu handicap grav cu drept la asistent personal, potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............, eliberat de ..............., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi optez pentru:
    - asistent personal;
    - indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;
    - indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data
    ..............
                                         Semnătura
                                          ...............
    
----------
    *1) Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, iar celălalt exemplar se transmite, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, casei teritoriale/sectoriale de pensii.


    ANEXA 2
    la procedură


CERERE*1)

    Subsemnatul(a) .................., având codul numeric personal ..................., domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de ................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui ............................. şi al (a) ............................., persoană cu handicap grav cu drept la asistent personal potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............, eliberat de ................, încadrată în gradul I de invaliditate, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. ............, emisă de ....................., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, şi optez pentru:
    - asistent personal;
    - indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;
    - indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data
    .............
                                        Semnătura
                                         .................


-----------
    *1) Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar va rămâne la casa teritorială/sectorială de pensii, celălalt exemplar se va transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti.

                                     -------


READ MORE - Procedura de optare pentru primirea indemnizaţiei de însoţitor

Infiintare Asociatie Neguvernamentala

joi, 3 martie 2016


     Cetățenii sunt încurajați să se asocieze. A fost votată reducerea patrimoniului inițial pentru asociații la 200 de lei, de la 1050 lei cât era inițial.     După o lună de dezbateri în Parlament în care MCPDC a fost activ implicat, a fost votată reducerea patrimoniului inițial pentru asociații. 
     Plenul Camerei Deputaților a votat ieri, 2 martie 2016,  reducerea patrimoniului inițial pentru constituirea asociațiilor neguvernamentale, de la cuantumul unui salariu minim de 1050 lei la 200 de lei.  “Am urmărit dezbaterile din Parlament și am fost prezenți la discuțiile din Comisiile de specialitate pledând, pentru reducerea patrimoniului inițial de constituire a unei asociații. Considerăm un indicator de sănătate pentru funcționarea democrației din România crearea posibilității de asociere între cetățeni prin eliminarea obstacolelor de orice tip”, a precizat Violeta Alexandru Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

     Proiectul de lege Pl-x nr. 815/2015 care propunea reducerea patrimoniului minim pentru înființarea unei asociații neguvernamentale a fost, inițial, respins de către Senatul României cu aviz negativ de la fostul Guvern, noua echipă guvernamentală informând Parlamentul de faptul că susține obiectivele enunțate în proiectul aflat în dezbatere parlamentară. Sub argumentul că unui grup de cetățeni nu i se poate cere să plătească mai mult (1050 lei) pentru înregistrarea unei asociații neguvernamentale decât i se solicită unei persoane pentru înființarea unei societăți comerciale (în prezent sunt necesari 200 lei pentru înregistrarea unei firme), Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) a susținut în ultima lună, atât în Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și în plenul Camerei Decizionale  ca Parlamentul să nu îngrădească, ci să susțină mișcarea asociativă din România.

     Cuantumul unui salariu minim reprezintă un obstacol la înființarea unei asociații, în special pentru categorii precum sunt tinerii/studenții, pentru aceștia suma fiind prohibitivă.

     Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic consideră că o astfel de decizie va stimula asocierea cetățenilor în găsirea de soluții la problemele comunității, continuând astfel demersurile asumate pentru crearea unui cadru consistent al dialogului civic între societatea civilă și autorități.


Sursa articol: http://observatorul.ro

READ MORE - Infiintare Asociatie Neguvernamentala

Sistemul unitar de pensii publice. Actualizare 2016

miercuri, 17 februarie 2016

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Actualizata 2016(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii. 
(3) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat . 
Articolul 78
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara. 
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) redobandirea capacitatii de munca . 
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale. 
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii. 
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat. 
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 71. 
Articolul 94
(1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicala se poate efectua si inaintea termenului stabilit in decizia medicala a capacitatii de munca, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai pana la implinirea varstelor standard pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. 
(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, impreuna cu documentele medicale care atesta starea de sanatate, se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca ori la comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz. 
Articolul 79
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi. 
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz. 
Articolul 80
(1) Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive. 
(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei. 
(3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin. (2) se face incepand cu luna urmatoare celei in care neprezentarea s-a comunicat catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala, dupa caz. 
Articolul 81
(1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 79 alin. (1) , sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale. 
(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. 
(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise. 
(4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii. 
Articolul 82
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta. 
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. 
(3) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. 
SECTIUNEA 5: Pensia de urmas
Articolul 83
Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. 
Articolul 84
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) . 
Articolul 85
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 
(2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus . 
Articolul 86
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an. 
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) . 
Articolul 87
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) .
READ MORE - Sistemul unitar de pensii publice. Actualizare 2016

Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act)

vineri, 5 februarie 2016


Comisia Europeană a publicat Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act) la 2 decembrie 2015.  Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului a organizat, în data de 3 februarie o masă rotundă care a avut ca obiectiv analizarea efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor - COM(2015)  615 final. 
Consiliul National al Dizabilitatii din Romania salută această inițiativă. 
Propunerea ia forma unei directive și se concentrează pe accesibilitatea produselor și serviciilor pe piața internă a UE. Prin urmare, poate contribui la responsabilizarea persoanelor cu handicap de a se bucura de libertatea de circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor.
Acest lucru va permite UE și statelor membre să adopte o abordare armonizată a accesibilității în domeniul de aplicare al legii. Dorim, de asemenea, să vă supunem atentiei răspunsul inițial al Forumului European al Dizabilitatii (EDF) pentru Accessibility Act. EDF este organizatia umbrelă la nivelul Uniunii Europene,  al carei reprezentant suntem in Romania; EDF a contribuit la elaborarea Actului European al Accesibilitatii, prin  advocacy, de mai mulți ani, prin propunerea caracteristicilor armonizate cerințelor de accesibilitate pentru producători, importatori și distribuitori de bunuri și servicii, precum și mecanisme de monitorizare și de aplicare.
Produsele și serviciile enumerate includ bancomate, mașini de ticketing, mașini de check-in, hardware si sisteme de operare, telefonie, servicii bancare, de transport, e-books si e-commerce. Scopul principal al Accesibily Act este de a alinia și armoniza legislația statelor membre cu privire la accesibilitate. Întroducerea accesibilitații în legislația națională este o obligație pe care semnatarii Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si-au asumat-o  deja, în conformitate cu articolul 9 al Conventiei ONU in materie. UE contribuie astfel, ajutand statele membre să își îndeplinească obligațiile de armonizare a acestor norme, pentru a evita fragmentarea pieței interne a UE.
DE CE ESTE IMPORTANT?
Până în prezent, statele membre ale UE au avut anumite legi și reguli de accesibilitate, dar nu a existat o legislație armonizată la nivelul UE cu privire la accesibilitatea produselor și serviciilor pe piața internă. Actul european privind accesibilitatea va armoniza aceste legi și reguli de accesibilitate, astfel încât produsele și serviciile pot circula pe piața internă a UE fără probleme, și să fie accesibile pentru persoanele cu handicap și a altor persoane cu limitări funcționale. În același timp, Legea va îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în UE, permițându-le accesul egal la mai multe produse și servicii de masă, la un preț mai competitiv.
Prin campania FREEDOM OF MOVEMENT - LIBERTATEA DE MISCARE, European Disability Forum, prin Consiliile Nationale ale Dizabilitatii din tarile membre UE, au pledat pentru o lege europeană privind accesibilitatea, relevand faptul că persoanele cu handicap se confruntă în continuare obstacole în calea produselor și serviciilor de acces pe bază de egalitate cu ceilalți.
Președintele EDF, dl. Yannis VARDAKASTANIS, a declarat: "Salutăm inițiativa comisarului Thyssen pentru a stabili legislația în acest domeniu, cunosc personal din experiență în SUA, că legislația  include o aplicare robustă și mecanismul de supraveghere este un mijloc extrem de eficient de a asigura că produsele și serviciile devin accesibile persoanelor cu handicap. Avem acum un apel la Comisia Europeană, pentru a întări Actul european privind accesibilitatea, prin revizuirea textului și includerea unor dispoziții mai puternice și  obligatorii, pentru a aborda accesibilitatea într-un mod holistic și mai ales, ca agent al schimbării în cadrul pieței interne UE ".


Sursa articol: http://observatorul.ro


READ MORE - Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act)

 
 
 

•Ardeal•

•Persoane interesate•