Dosarul electronic de sănătate

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Cum îți vei accesa dosarul electronic de sănătate
 și ce va conține


Regulile detaliate de acces la DES și datele medicale concrete ce sunt incluse în acesta au fost stabilite prin Ordinul comun nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului, apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 806 din 13 octombrie 2016. Actul a fost emis de Ministerul Sănătății (MS) și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și va intra în vigoare la data de 12 noiembrie.
http://gdero.hit.gemius.pl/_%5bTIMESTAMP%5d/redot.gif?id=.F3rQDAayLfcCY_yjYZ_2dVqj_hBwM90Xfl0BMHGQoX.B7/fastid=lrqusnkhydsbqrhbljaipnpmboll/stparam=ojgsiskjhq
Orice pacient asigurat în sistemul sanitar autohton își poate accesa propriul dosar electronic de sănătate cu ajutorul portalului DES, ce poate fi găsit la adresa www.des-cnas.ro. „Accesul direct al pacientului la propriul dosar electronic de sănătate sau al persoanei pe care o reprezintă legal se realizează numai prin intermediul portalului DES și numai după autentificare”, prevede ordinul amintit. Concret, autentificarea în portalul DES va fi posibilă numai după ce un medic va genera o matrice de securitate și după ce pacientul va stabili o parolă de acces. După rezolvarea acestui pas, autentificareapacientului în portal se va face:
 • fie prin folosirea cardului național de sănătate și a codului PIN asociat, dar și cu ajutorul parolei de acces;
 • fie prin folosirea codului de asigurat de pe cardul de sănătate (CID) sau a codului numeric personal (CNP), a matricei de securitate și a parolei de acces.
Odată ce un pacient intră efectiv în dosarul său electronic, acesta va căpăta acces la informațiile medicale proprii. Totodată, pacientul va putea să adauge informații medicale în modulul "Antecedente declarate de pacient", dar și să acorde sau să retragă dreptul de acces al medicilor la DES.
Referitor la matricea de securitate, prevederile aplicabile din noiembrie stabilesc că aceasta „se prezintă sub forma unui tabel compus din 8 linii și 8 coloane, fiecare poziție din tabel conținând un cod generat în mod aleatoriu de către sistemul DES. Matricea are o serie unică, generată automat de sistemul DES”. Pentru a căpăta matricea, pacienții vor trebui să solicite medicilor eliberarea acesteia, în baza actului de identitate.
„Matricea de securitate se eliberează pacientului în format imprimat de hârtie A4 și se înmânează acestuia imediat după imprimare. Jumătatea superioară a foii se semnează de către pacient și se reține de către medic, iar jumătatea inferioară care conține tabelul, împreună cu instrucțiunile de utilizare a matricei de securitate, se înmânează pacientului”, scrie în ordinul comun. După primirea matricei, pacienții vor avea la dispoziție trei zile calendaristice pentru a-și stabili, cu ajutorul portalului DES, parola de acces, apoi vor putea genera alte matrice direct prin portal.
Atât modelul declarației prin care pacientul își dă acordul pentru a-i fi folosite informațiile medicale în sistemul DES, cât și modelul matricei de securitate pot fi consultate în fișierul anexat articolului.

Datele personale și istoricul medical, printre informațiile din DES


Informațiile pacienților din dosarul electronic vor fi organizate, potrivit Ordinului comun nr. 1123/849/2016, în cinci mari module. Modulul „Sumar de urgență” va cuprinde alergiile și intoleranțele diagnosticate, protezele și alte dispozitive medicale interne, transplanturile, procedurile medicale relevante pentru urgență, existența fistulei arterio-venoase, bolile cronice, bolile hematologice relevante pentru urgență, bolile transmisibile relevante pentru urgență, tratamentele curente și internările recente.
În modulul „Istoric medical”, pacienții vor găsi alergiile și intoleranțele diagnosticate, bolile cronice diagnosticate, istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergiile și bolile cronice), intervențiile și procedurile efectuate, serviciile medicale, imunizările și tratamentele medicamentoase acordate în cadrul unor studii clinice. În modulul „Antecedente declarate de pacient”, în care fiecare persoană va putea să introducă informații, vor exista antecedentele medicale heredo-colaterale, antecedentele fiziologice, patologice, informațiile despre mediul și modul de viață, precum și informațiile despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri.
Un alt modul va fi „Date personale”, în care vor fi cuprinse prenumele, numele, data nașterii, CID-ul, sexul, vârsta și grupul sanguin. În fine, modulul „Documente medicale” va cuprinde date și informații din:
 • fișele de observație clinică generală pentru spitalizarea continuă;
 • fișele de observație clinică generală pentru spitalizarea de zi;
 • fișele de consultație ale medicilor specialiști;
 • fișele de consultație ale medicilor de familie;
 • trimiterile pentru investigații clinice;
 • trimiterile pentru investigații paraclinice;
 • recomandările pentru îngrijirea la domiciliu;
 • recomandările pentru dispozitive medicale;
 • prescripțiile medicale prescrise de medici;
 • prescripțiile medicale eliberate de farmacii.
Pacienții care au nelămuriri cu privire la accesarea propriului dosar de sănătate pot accesa secțiunea de întrebări și răspunsuri a portalului DES sau forumul DES.


Sursa articol: http://www.avocatnet.ro

READ MORE - Dosarul electronic de sănătate

Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei

vineri, 6 mai 2016

Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei pentru lipsa accesibilității la vot necesară persoanelor cu handicap locomotor

     Persoanele cu dizabilități prezintă un deosebit interes față de alegerile locale din 5 iunie și implicit față de candidații propuși. Numărul persoanelor cu nevoi speciale constituie o masă electorală deloc de neglijat. În anii precedenți, una din problemele întâmpinate a fost accesul în secțiile de votare, nu toți vrem să rămânem în casă și să așteptăm urna mobilă, dorim să facem parte din conștientul colectiv.


     Fiecare candidat ar trebui să aibă în programul electoral accesibilizarea spațiului public, a produselor și serviciilor, ceea ce înseamnă respectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, respectiv a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap', a declarat Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România. 


     În urma discuțiilor din cadrul celor două mese rotunde organizate de Comisia pentru Afaceri Europene din Senatului României, Comisie în care se dezbate propunerea de directivă 'Actul European privind accesibilitatea' și al cărei partener este Consiliul Național al Dizabilității din România, Președintele Comisiei a făcut sesizare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și către Autoritatea Electorală Permanentă, referitor la problema accesibilizării secțiilor de votare și a instiuțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Consiliul Național al Dizabilității din România salută acest demers și mulțumește doamnei senator Anca Boagiu pentru promptitudine și profesionalism.
     Redăm răspunsul doamnei Ana Maria Pătru, președinta Autorității Electorale Permanente:
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. LXII/155/29.02.2-16, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 3372/29.02.2016, prin care ne solicitați să vă prezentăm stadiul accesibilizării secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii corespunzător normelor existente și setul de măsuri luate de către instituția noastră în acest sens, vă aducem la cunoștință că există în dezbatere un proiect de hotarâre al Autorității Electorale Permanente referitor la aprobarea setului de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și a dotării minimale a acestora în cadrul căruia există prevederi referitoare la accesibilitatea persoanelor cu handicap în cadrul secțiilor de votare astfel: 


Art. 2 alin. (2) La stabilirea secțiilor de votare vor fi avute în vedere îndeosebi spații aflate la parterul clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configurație permite o cât mai bună organizare și desfăș a operațiunilor electorale, precum și afluirea și defluirea corespunzătoare a alegătorilor. Organizarea secțiilor de votare la etajul imobilelor se va face numai în condițiile în care sunt prezentate, în scris, soluții care să garanteze accesibilitatea persoanelor cu handicap.


Art. 3 alin. (3) Accesul în localul secției de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri și alte asemenea locuri de trecere, delimitate și marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa ușor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul la vot, la secția de votare trebuie asigurată accesibilitatea și amenajarea rampelor speciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinului MDRAP nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice 'Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000'.


Art. 7 alin. (3) Pe lângă norma de cabine calculată pentru o secție de votare potrivit alin. (2), se asigură confecționarea și amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată și marcată corespunzător.
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art 100 că nerespectarea prevederilor art.61-64 din capitolul Accesibilitate constituie contravenție și se sancționează de către inspectorii sociali cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei.
Menționăm faptul că, verificarea modului în care au fost realizate rampele pentru accesul în instituțiile publice a persoanelor cu dizabilități locomotorii se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin instituțiile publice aflate în subordine.


Daniela Tontsch,
președinta Consiliului Național al Dizabilității din România
tel : 0721447582
email : danielatontsch@yahoo.com


Articol preluat de pe: http://www.agerpres.ro/ READ MORE - Amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei

Procedura de optare pentru primirea indemnizaţiei de însoţitor

sâmbătă, 12 martie 2016ORDIN nr. 2.272 din 30 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT:     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 12 noiembrie 2013
Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2013

    Având în vedere:
    - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prevederile prezentului ordin se aplică de către casele teritoriale/sectoriale de pensii şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                             Teodor Codrin Scutaru,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 30 octombrie 2013.
    Nr. 2.272.


    ANEXĂ

PROCEDURĂ
de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art.
77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    Având în vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006, potrivit cărora persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării medico-psihosociale, la un asistent personal,
    luând în considerare dispoziţiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 263/2010, potrivit cărora pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix,
    se stabilesc următoarele:

    ART. 1
    (1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.
    (2) În situaţia în care opţiunea se exprimă pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav.
    (3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizaţiei de însoţitor prevăzute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.
    (4) Opţiunea pentru unul dintre drepturile prevăzute la alin. (3) se exercită de la data de la care beneficiarii acestora se încadrează atât în categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cât şi în cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.
    ART. 2
    (1) În situaţia în care încadrarea persoanei în grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioară înscrierii la pensie de invaliditate gradul I, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare DGASPC, din raza teritorială de domiciliu al persoanei.
    (2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la DGASPC, iar celălalt exemplar se transmite, de către DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei în cauză, modelul cererii fiind prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (3) În cazul în care beneficiarul optează pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primăriei în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap.
    ART. 3
    (1) În situaţia în care înscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioară încadrării în grad de handicap grav cu drept la asistent personal, opţiunea prevăzută la art. 1 alin. (1) se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/ sectoriale de pensii, odată cu depunerea dosarului administrativ de pensie.
    (2) Cererea se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la casa teritorială/sectorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie, iar celălalt exemplar se transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, la DGASPC. În cazul în care opţiunea exprimată este pentru asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    ART. 4
    Cererile prin care beneficiarii îşi exprimă opţiunea prevăzută la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de către titularul dreptului, personal sau, după caz, prin reprezentantul său legal sau mandatar.
    ART. 5
    Prevederile art. 2-4 se aplică şi în cazul în care, ca urmare a reevaluării/revizuirii medicale, persoana deţine atât calitatea de persoană cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cât şi calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.
    ART. 6
    Schimbarea ulterioară a opţiunii prevăzute la art. 2 şi 3, inclusiv după data trecerii la pensie pentru limită de vârstă, se exprimă prin cerere adresată casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, după caz, DGASPC, în funcţie de drepturile pentru care optează persoana. În această situaţie suspendarea plăţii drepturilor incompatibile se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la una din cele două instituţii, în scopul de a evita cumulul celor două tipuri de drepturi.
    ART. 7
    DGASPC gestionează toate informaţiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la opţiunile acestora: angajarea asistenţilor personali şi plata indemnizaţiilor efectuate de către DGASPC sau, după caz, de către primăria în raza căreia se află domiciliul persoanei cu handicap grav.
    ART. 8
    (1) Schimbul de date între casele teritoriale/sectoriale de pensii şi DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal şi pensionarii de invaliditate gradul I, se efectuează lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituţii.
    (2) În baza protocolului de colaborare prevăzut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzând următoarele informaţii:
a) numele/prenumele beneficiarului;
b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;
c) codul numeric personal;
d) dreptul de care beneficiază: asistent personal/ indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, în cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010.
    ART. 9
    În cazul în care se constată că o persoană beneficiază, prin cumul, atât de indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cât şi de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 se suspendă până la data la care beneficiarul îşi va exprima opţiunea în condiţiile prevăzute la art. 2-4.
    ART. 10
    Sarcina constituirii şi recuperării debitelor, în limita termenului de prescripţie extinctivă, reprezentând drepturi încasate necuvenit, revine instituţiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.


    ANEXA 1
    la procedură


CERERE*1)

    Subsemnatul(a), ........................., având codul numeric personal ........................, domiciliat(ă) în localitatea.................., str. ................. nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de ................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui ............................. şi al (a) ............................., pensionar de invaliditate gradul I, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. ..........., emisă de ............, persoană cu handicap grav cu drept la asistent personal, potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............, eliberat de ..............., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi optez pentru:
    - asistent personal;
    - indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;
    - indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data
    ..............
                                         Semnătura
                                          ...............
    
----------
    *1) Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar rămâne la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, iar celălalt exemplar se transmite, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, casei teritoriale/sectoriale de pensii.


    ANEXA 2
    la procedură


CERERE*1)

    Subsemnatul(a) .................., având codul numeric personal ..................., domiciliat(ă) în localitatea ................., str. ................ nr. .........., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., judeţul .................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria ....... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ...................., născut(ă) la data de ................. în localitatea/judeţul ................................., fiul (fiica) lui ............................. şi al (a) ............................., persoană cu handicap grav cu drept la asistent personal potrivit Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ............, eliberat de ................, încadrată în gradul I de invaliditate, potrivit Deciziei medicale asupra capacităţii de muncă nr. ............, emisă de ....................., cunoscând prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de asistent personal/indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav, şi optez pentru:
    - asistent personal;
    - indemnizaţie lunară prevăzută la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 58 alin. (3) din aceeaşi lege, în cazul persoanei cu handicap vizual grav;
    - indemnizaţie de însoţitor prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data
    .............
                                        Semnătura
                                         .................


-----------
    *1) Prezenta cerere se întocmeşte în două exemplare, un exemplar va rămâne la casa teritorială/sectorială de pensii, celălalt exemplar se va transmite, de către casa teritorială/sectorială de pensii, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti.

                                     -------


READ MORE - Procedura de optare pentru primirea indemnizaţiei de însoţitor

Infiintare Asociatie Neguvernamentala

joi, 3 martie 2016


     Cetățenii sunt încurajați să se asocieze. A fost votată reducerea patrimoniului inițial pentru asociații la 200 de lei, de la 1050 lei cât era inițial.     După o lună de dezbateri în Parlament în care MCPDC a fost activ implicat, a fost votată reducerea patrimoniului inițial pentru asociații. 
     Plenul Camerei Deputaților a votat ieri, 2 martie 2016,  reducerea patrimoniului inițial pentru constituirea asociațiilor neguvernamentale, de la cuantumul unui salariu minim de 1050 lei la 200 de lei.  “Am urmărit dezbaterile din Parlament și am fost prezenți la discuțiile din Comisiile de specialitate pledând, pentru reducerea patrimoniului inițial de constituire a unei asociații. Considerăm un indicator de sănătate pentru funcționarea democrației din România crearea posibilității de asociere între cetățeni prin eliminarea obstacolelor de orice tip”, a precizat Violeta Alexandru Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic.

     Proiectul de lege Pl-x nr. 815/2015 care propunea reducerea patrimoniului minim pentru înființarea unei asociații neguvernamentale a fost, inițial, respins de către Senatul României cu aviz negativ de la fostul Guvern, noua echipă guvernamentală informând Parlamentul de faptul că susține obiectivele enunțate în proiectul aflat în dezbatere parlamentară. Sub argumentul că unui grup de cetățeni nu i se poate cere să plătească mai mult (1050 lei) pentru înregistrarea unei asociații neguvernamentale decât i se solicită unei persoane pentru înființarea unei societăți comerciale (în prezent sunt necesari 200 lei pentru înregistrarea unei firme), Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) a susținut în ultima lună, atât în Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și în plenul Camerei Decizionale  ca Parlamentul să nu îngrădească, ci să susțină mișcarea asociativă din România.

     Cuantumul unui salariu minim reprezintă un obstacol la înființarea unei asociații, în special pentru categorii precum sunt tinerii/studenții, pentru aceștia suma fiind prohibitivă.

     Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic consideră că o astfel de decizie va stimula asocierea cetățenilor în găsirea de soluții la problemele comunității, continuând astfel demersurile asumate pentru crearea unui cadru consistent al dialogului civic între societatea civilă și autorități.


Sursa articol: http://observatorul.ro

READ MORE - Infiintare Asociatie Neguvernamentala

Sistemul unitar de pensii publice. Actualizare 2016

miercuri, 17 februarie 2016

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Actualizata 2016(2) Cuantumul indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii. 
(3) Indemnizatia pentru insotitor se suporta de la bugetul de stat . 
Articolul 78
(1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile centrale de expertiza medico-militara. 
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiza medico-militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) redobandirea capacitatii de munca . 
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, emisa in urma revizuirii medicale. 
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala sau, dupa caz, incetarea platii pensiei, in conditiile legii. 
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat. 
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca emisa la revizuirea medicala urmeaza aceleasi proceduri de contestare si solutionare, conform prevederilor art. 71. 
Articolul 94
(1) La solicitarea pensionarului, revizuirea medicala se poate efectua si inaintea termenului stabilit in decizia medicala a capacitatii de munca, indiferent de gradul de invaliditate, dar numai pana la implinirea varstelor standard pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta. 
(2) Cererile de revizuire pentru agravare sau ameliorare, impreuna cu documentele medicale care atesta starea de sanatate, se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca ori la comisiile de expertiza medico-militara, dupa caz. 
Articolul 79
(1) Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele standard de pensionare prevazute de prezenta lege;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi. 
(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau al comisiilor centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa caz. 
Articolul 80
(1) Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive. 
(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca sau la comisiile centrale de expertiza medico-militara ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei. 
(3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin. (2) se face incepand cu luna urmatoare celei in care neprezentarea s-a comunicat catre casa teritoriala de pensii sau catre casa de pensii sectoriala, dupa caz. 
Articolul 81
(1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 79 alin. (1) , sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia medicala asupra capacitatii de munca, in vederea reintegrarii socioprofesionale. 
(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. 
(3) Casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise. 
(4) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii. 
Articolul 82
(1) La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta. 
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos. 
(3) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 se mentine si pe durata acordarii pensiei pentru limita de varsta. 
SECTIUNEA 5: Pensia de urmas
Articolul 83
Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. 
Articolul 84
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b) . 
Articolul 85
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. 
(2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus . 
Articolul 86
(1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin un an. 
(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) . 
Articolul 87
Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 33 alin. (5) .
READ MORE - Sistemul unitar de pensii publice. Actualizare 2016

Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act)

vineri, 5 februarie 2016


Comisia Europeană a publicat Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act) la 2 decembrie 2015.  Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului a organizat, în data de 3 februarie o masă rotundă care a avut ca obiectiv analizarea efectelor posibile ale Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor - COM(2015)  615 final. 
Consiliul National al Dizabilitatii din Romania salută această inițiativă. 
Propunerea ia forma unei directive și se concentrează pe accesibilitatea produselor și serviciilor pe piața internă a UE. Prin urmare, poate contribui la responsabilizarea persoanelor cu handicap de a se bucura de libertatea de circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor.
Acest lucru va permite UE și statelor membre să adopte o abordare armonizată a accesibilității în domeniul de aplicare al legii. Dorim, de asemenea, să vă supunem atentiei răspunsul inițial al Forumului European al Dizabilitatii (EDF) pentru Accessibility Act. EDF este organizatia umbrelă la nivelul Uniunii Europene,  al carei reprezentant suntem in Romania; EDF a contribuit la elaborarea Actului European al Accesibilitatii, prin  advocacy, de mai mulți ani, prin propunerea caracteristicilor armonizate cerințelor de accesibilitate pentru producători, importatori și distribuitori de bunuri și servicii, precum și mecanisme de monitorizare și de aplicare.
Produsele și serviciile enumerate includ bancomate, mașini de ticketing, mașini de check-in, hardware si sisteme de operare, telefonie, servicii bancare, de transport, e-books si e-commerce. Scopul principal al Accesibily Act este de a alinia și armoniza legislația statelor membre cu privire la accesibilitate. Întroducerea accesibilitații în legislația națională este o obligație pe care semnatarii Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si-au asumat-o  deja, în conformitate cu articolul 9 al Conventiei ONU in materie. UE contribuie astfel, ajutand statele membre să își îndeplinească obligațiile de armonizare a acestor norme, pentru a evita fragmentarea pieței interne a UE.
DE CE ESTE IMPORTANT?
Până în prezent, statele membre ale UE au avut anumite legi și reguli de accesibilitate, dar nu a existat o legislație armonizată la nivelul UE cu privire la accesibilitatea produselor și serviciilor pe piața internă. Actul european privind accesibilitatea va armoniza aceste legi și reguli de accesibilitate, astfel încât produsele și serviciile pot circula pe piața internă a UE fără probleme, și să fie accesibile pentru persoanele cu handicap și a altor persoane cu limitări funcționale. În același timp, Legea va îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în UE, permițându-le accesul egal la mai multe produse și servicii de masă, la un preț mai competitiv.
Prin campania FREEDOM OF MOVEMENT - LIBERTATEA DE MISCARE, European Disability Forum, prin Consiliile Nationale ale Dizabilitatii din tarile membre UE, au pledat pentru o lege europeană privind accesibilitatea, relevand faptul că persoanele cu handicap se confruntă în continuare obstacole în calea produselor și serviciilor de acces pe bază de egalitate cu ceilalți.
Președintele EDF, dl. Yannis VARDAKASTANIS, a declarat: "Salutăm inițiativa comisarului Thyssen pentru a stabili legislația în acest domeniu, cunosc personal din experiență în SUA, că legislația  include o aplicare robustă și mecanismul de supraveghere este un mijloc extrem de eficient de a asigura că produsele și serviciile devin accesibile persoanelor cu handicap. Avem acum un apel la Comisia Europeană, pentru a întări Actul european privind accesibilitatea, prin revizuirea textului și includerea unor dispoziții mai puternice și  obligatorii, pentru a aborda accesibilitatea într-un mod holistic și mai ales, ca agent al schimbării în cadrul pieței interne UE ".


Sursa articol: http://observatorul.ro


READ MORE - Actul european privind accesibilitatea (Accesibily Act)

Linie telefonică pentru persoanele cu dizabilități

marți, 15 decembrie 2015

Linie telefonică pentru persoanele cu dizabilități!


Fundația Motivation pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități o linie telefonică dedicată. Aici poți obține informații și recomandări referitoare la: 
• accesul la echipamente de mobilitate și consumabile decontate de CAS
• servicii de grup suport 
• servicii de instruire pentru viață independentă
• drepturile persoanelor cu dizabilități
• servicii de accesibilizare a locuinței
• servicii educaționale/de angajare disponibile în comunitate

Asteptăm cu drag apelul tău!

Iniţiativa face parte din proiectul, „Mobilitate şi Viaţă Independentă pentru tinerii cu dizabilităţi din România”, implementat de Fundaţia Motivation România şi Fundaţia Special Oympics din România, cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială - FRDS.


READ MORE - Linie telefonică pentru persoanele cu dizabilități

Primul taxi comunitar din Cluj

miercuri, 4 noiembrie 2015


Beard Brothers vrea sa schimbe viata clujenilor cu dizabilitati: 
primul taxi comunitar din Cluj


     La Cluj, persoanele cu dizabilitati nu au prea multe mijloace cu care sa se poata deplasa prin oras. Cu atat mai putin posibilitatea de a merge cu taxi. Pentru aceasta categorie de semeni de-ai nostri, organizatia Beard Brothers pregateste un proiect in premiera: un Logan MCV care sa ii transporte pe cei cu cu dizabilitati prin oras, un taxi comunitar numai pentru ei. Gratuit.  


Va fi campania numarul 8 a organizatiei. 

     “De aceasta data ne-am propus achizitionarea unui logan MCV care urmeaza a fi facut primul taxi comunitar din Cluj. Scopul lui e sa transporte in regim gratuit persoanele cu dizabilitati”, dezvaluie Cornel Hoza, presedintele asociatiei. 
Barbosii doresc sa achizitioneze o masina noua in acest sens, asa ca bugetul se ridica la aproximativ 12.000 de euro. 
     “Dupa ce luam masina intentionam sa implicam companiile din Cluj care sa asigure motorina si plata unui sofer. Ne dorim sa desfasuram campania pana la sfasitul lunii martie si speram ca pe atunci sa avem banutii sa achizitionam masina”, spune Cornel. 
Concret, campania va consta in mai multe evenimente marca Beard Brothers. 
     “O demaram la inceputul lui decembrie, ocazie cu care vom sarbatori si doi ani de activitate Beard Brothers”, adauga el.

In prima faza, organizatorii campaniei vor cere asociatiilor de profil liste cu persoane cu dizabilitati si ii vom informa de serviciul in cauza. 
     “Dupa asta, usor-usor vom crea o baza de date cu toti oamenii si vom pune la punct un sistem si pentru cei ce nu sunt in baza noastra de date. Masina nu va necesita dotari speciale. Exista model de MCV care are posibilitatea de introducere a scaunului cu rotile”, a mai spus Cornel Hoza.


     Asociatia Beard Brothers a strans resurse pentru un microbuz pentru Gradinita Speciala, pentru copii bolnavi, haine, jucarii si alimente pentru categorii defavorizate de clujeni sau pentru participarea campioanele pe role ale Clujului la Campionatul Mondial Wifsa Workd Open de la Geneva.  

Sursa articol: http://www.ziardecluj.ro
READ MORE - Primul taxi comunitar din Cluj

Numărul unic de urgenţă 113

vineri, 23 octombrie 2015

Numărul unic de urgenţă 113 
pentru persoanele cu dizabilităţi de vorbire şi/sau de auz

     Persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire vor putea, începând de luni, să aibă acces la serviciul de urgenţe prin SMS la numărul 113. Până în prezent, programul a fost testat timp de 60 de zile. 
    Potrivit unui comunicat emis de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), pentru a putea utiliza acest număr este obligatorie înscrierea în baza de date a Serviciului 112, potrivit informaţiilor ce vor fi publicate pe website-ul www.112.ro începând de luni, 26 octombrie, ora 13.00.   
Înregistrarea în Baza de date a Serviciului 112 se poate face în trei feluri. Unul este prin depunerea documentelor de înregistrare la birourile temporare de asistenţă la înregistrare sau la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti sau din ţară (informaţiile cu privire la adrese şi programul acestora vor fi publicate pe site-ul www.112.ro).  
      De asemenea, cei care doresc se pot transmite prin poştă documentele necesare la adresa Splaiul Independenţei nr. 323A, sector 6, Bucureşti sau pot completat formularului online aflat pe website-ul www.112.ro.    
Cei care doresc să se înscrie au nevoie de cerere de înregistrare, de o copie a actului personal de identitate sau al reprezentantului legal, de copiile actelor care atestă dizabilitatea şi de copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul.       
     Pentru înscrierea la sedii/birouri temporare sau prin poştă, aceştia trebuie să ceară un exemplar al cererii de înscriere la unul dintre sediile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale sau la birourile temporare de asistenţă la înscriere; cererea poate fi obţinută şi prin descărcarea de pe site-ul www.112.ro, să completeze şi să semneze această cerere, să anexeze copiile documentelor specificate mai sus şi să introducă documentele într-un plic, să-l sigileze şi să-l trimită STS prin una dintre cele două metode metode menţionate anterior.    
Pentru înscrierea online, aceştia trebuie să intre pe site-ul www.112.ro, la secţiunea „Serviciul SMS 113", subsecţiunea „Înregistrare”, unde vor avea de completat un formular pe care trebuie să-l completeze şi să scaneze şi să trimită copiile documentelor menţionate mai sus. De asemenea, în cazul în care se apelează la un reprezentat legal, acesta va completa şi formularul online destinat reprezentanţilor legali, aflat în aceeaşi subsecţiune pe site, încărcând obligatoriu şi documentul doveditor al calităţii lui.           
     Dacă toate condiţiile obligatorii au fost îndeplinite, iar datele şi documentele transmise sunt corecte şi complete, persoanele solicitante vor primi un SMS de confirmare la numărul de telefon declarat în cererea de înregistrare. Din acel moment se poate apela 112 în orice situaţie de urgenţă.       Modalitatea de apelare prin SMS a Serviciului de urgenţă În cazul în care aveţi o urgenţă, sunaţi imediat la numărul 112;  Operatorul 112 vă va răspunde, însă nu va iniţia un dialog cu dumneavoastră, ci va închide apelul, fiindcă veţi fi identificat automat de către sistem ca fiind o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire; Veţi primi imediat un SMS cu textul: „Trlmlteţi SMS la 113 cu urgenţa şi adresa incidentului";  
     Veţi răspunde printr-un SMS la numărul 113, descriind scurt urgenţa şi indicând cu exactitate adresa, inclusiv judeţul. Este indicat să nu folosiţi semne diacritice, dacă telefonul dumneavoastră nu este setat în acest mod, pentru a urgenta transmiterea;  După transmiterea SMS-ului este posibil să mai primiţi mesaje din partea operatorului 112 cu întrebări suplimentare. Răspundeţi scurt şi cât se poate de exact;  Operatorul 112 va transmite datele obţinute de la dumneavoastră agenţiilor de intervenţie (Poliţie, Ambulanţă, Pompieri) care vă vor ajuta în urgenţa pe care o aveţi.    
    Apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive sunt sancţionate cu amendă de la 500 la 1000 de lei.


READ MORE - Numărul unic de urgenţă 113

Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Strategia pentru persoane cu dizabilitati

miercuri, 14 octombrie 2015


Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Strategia pentru persoane cu dizabilitati
Guvernul Romaniei, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice lanseaza in dezbatere publica Strategia  nationala  "O  societate  fara  bariere  pentru  persoanele  cu dizabilitati"  pentru  perioada  2015-2020  si Planul  operational  privind  implementarea strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015-2020. 
Strategia are ca scop promovarea, protejarea si asigurarea exercitarii depline si in conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale  omului  de  catre  toate  persoanele  cu  dizabilitati,  precum  si  promovarea  respectului pentru demnitatea lor intrinseca.
Strategia isi propune sa devina un cadru unificator al tuturor directiilor de actiune abordate in domeniul dizabilitatii, inclusiv prin implementarea Acordului de parteneriat 2014-2020.
Obiectivele generale ale Strategiei sunt urmatoarele:
 1. Promovarea  accesibilitatii  in  toate  domeniile  vietii  pentru  asigurarea exercitarii de catre persoanele cu dizabilitati a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.
 2. Asigurarea participarii depline a persoanelor cu dizabilitati in toate domeniile vietii.
 3. Eliminarea  discriminarii  si  asigurarea  egalitatii  pentru  persoanele  cu  dizabilitati.
 4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la un  mediu de lucru deschis, incluziv  si  accesibil,  atat  in  sectorul  public  cat  si in  cel  privat,  concomitent  cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru cresterea ocuparii pe piata muncii.
 5. Promovarea educatiei si formarii profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile si a invatarii de-a lungul vietii pentru persoanele cu dizabilitati.
 6. Promovarea si protectia dreptului persoanelor cu dizabilitati la conditii de trai decente pentru imbunatatirea continua  a calitatii vietii lor.
 7. Asigurarea  accesului  echitabil  al  persoanelor  cu  dizabilitatila  servicii  si facilitati de sanatate, de calitate, care acorda atentie problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil si cat mai aproape posibil de comunitatile in care acestea traiesc.
 8. Fundamentarea  de  politici  pentru  persoanele  cu  dizabilitati  pe  baza informatiilor  si  datelor statistice  si  de  cercetare  colectate  din  toate  domeniile  de activitate.

Textul strategiei este disponibil aici.


Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de  e-mail dezbateri@mmuncii.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site (08.10.2015 -17.10.2015). 
 Sursa articol: http://www.stiriong.ro

READ MORE - Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica Strategia pentru persoane cu dizabilitati

 
 
 

•Ardeal•

•Persoane interesate•