Biletele de tratament

marți, 20 iulie 2010

Daca te`ai intrebat unde se depun cererile pentru acordarea biletelor gratuite de tratament balnear?

Sau de ce documente ai nevoie?


Iata raspunsul:

Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii si este insotita de urmatoarele documente:

- copie dupa actul de identitate;

- copie dupa documentul care atesta incadrarea in grad de handicap;

- recomandare medicala emisa de medicul de familie sau medicul specialist.

Biletele gratuite de tratament balnear se acorda in limita numarului total de bilete prevazute in legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul respectiv.


Cateva precizari:

1. Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

2. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

3. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

4. Cererile de bilete de tratament se depun incepand cu prima zi lucratoare a fiecarui an, pentru intreg anul calendaristic, repartizarea biletelor de tratament urmand sa se faca in ordinea depunerii cererilor si in limita locurilor finantate de la bugetul asigurarilor sociale de stat.

5. Lista cererilor aprobate se face publica, incepand cu data de 20 ale fiecarei luni pentru luna urmatoare, urmand efectiv eliberarea biletelor, conform normelor legale.

6. Insotitorul persoanei cu handicap grav solicitanta de bilet de tratament balnear dovedeste indeplinirea criteriilor de acordare a acestuia cu urmatoarele documente:

- cererea de acordare a biletului de tratament;

- actul de identitate (copie);

- certificatul de persoana cu handicap grav emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);

- declaraţia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;

- biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare – reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

Aceste persoane insotitoare pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si au varsta peste 18 ani.

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.

7. Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt următoarele:

a. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani;

b. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizaţie + prestaţie de care beneficiază.
Persoanele care beneficiaza gratuit de bilet de tratament

- asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate carora li s-a stabilit de catre organele de expertiza medicala programul individual de recuperare;

- persoanele cu drepturi stabilite in baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri precum si persoanele cu drepturile stabilite in baza Legii nr. 189/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice;

- pensionarii IOVR cu drepturile stabilite in baza Legii nr. 49/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

-veteranii de razboi, in baza Legii nr. 44/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;

- salariatii care lucreaza in locuri de munca in conditii speciale prevazute de art. 20, lit. b din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.


3 comentarii:

vasy spunea...

Mai pot adauga aici,persoana cu grad de invaliditate trebuie sa aibe la depunerea dosarului si un cupon de pensie (cel care a lucrat in campul muncii si s-a pensionat pe caz de boala),si buletinu original sa-l aibe la el,iar acolo mai completeaza o cerere tip.Se pot adauga 2-3 statiuni,in cazul in care nu sunt bilete suficiente pentru o statiune,poate opta si primi la celelante daca sunt. In lege se specifica ca aceste acte se pot depune cu 40 de zile fata de data care doreste bolnavul sa mearga la recuperare(dar nu se respecta peste tot termenul acesta),in cazul in care nu sunt bilete gratuite(asa cum prevede lege,se mai dau pe sub mana la persoane sanatoase)la nevoie pot cere sa primeasca unul platind 50% din pensia lui de boala,iar insotitorul v-a platii 50% din pensia lui de insotitor...:)

Sweetie spunea...

Multumesc vasy pentru aceste completari utile

vasy spunea...

Cu placere prea frumoasa Eny :)

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu

 
 
 

•Ardeal•

•Persoane interesate•