Cum poti obtine o locuinta ANL!

vineri, 10 septembrie 2010

Cum poţi obţine o locuinţă ANL!


Acte necesare 
pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe realizată prin A.N.L. destinată închirierii:

1.  Cerere de mână.
2.  Copie autentificată de pe actul de identitate şi de pe actul de naştere ale titularului de cerere şi a membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.
3.  Sentinţă de divorţ (după caz)
4.  Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate ale acestora.
5.  Declaraţii notariale ale titularului cererii şi ale membrilor familiei acestuia (după caz, ale soţiei/soţului şi sau alte persoane majore aflate în întreţinerea acestuia) din care să rezulte că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o altă locuinţă şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii, sau să fie coproprietari ai unei locuinţe proprietate personală.
6.  Pentru titularul cererii : adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi şi avizată de conducerea instituţiei care ţine evidenţa acesteia, iar în cazul în care instituţia angajatoare nu a întocmit o carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverinţă de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă.
7. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv extras C.F. 
- şi/sau contract de vânzare-cumpărare, 
- contract de închiriere,  
- contract de comodat precum 
- şi un act oficial din care să rezulte suprafaţa locuibilă a apartamentului în care locuieşte. 
Adeverinţă de la Asociaţia de proprietari/locatari (după caz de la conducerea instituţiei care a închiriat locuinţa) din care să rezulte suprafaţa camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum şi gradul de rudenie al acestora, precum şi o copie autentificată de pe tabelul de încasare a întreţinerii lunare autentificat de către conducerea Asociaţiei de proprietari/locatari (pentru luna anterioară depunerii cererii)  
În cazul în care apartamentul este închiriat de solicitant este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară. 
În cazul în care imobilul este casă familială este necesară declaraţia notarială a proprietarului din care să rezulte suprafaţa locuibilă din cadrul imobilului şi numărul de persoane care locuiesc în imobil împreună cu acesta, numele acestora şi gradul de rudenie.
În cazul în care solicitantul este tolerat în spaţiu la părinţi sau alte rude este necesar să aibă domiciliul la adresă şi va depune actele de stare civilă din care să rezulte legătura de rudenie ( respectiv: certificate de naştere, deces, căsătorie - după caz) şi alte acte necesare după caz ( respectiv: sentinţe de divorţ, înfiere, etc.)
8.  Act medical (certificat medical, adeverinţă medicală, scrisoare medicală,  certificat handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.(eliberata de către medicul specialist si avizată de către directorul instituţiei de unde a fost eliberată)
9.  Diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.
10. În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:
a) tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani  - adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat
b) evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea - sentinţă de evacuare definitivă şi irevocabilă sau proces-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriaşul a fost înştiinţat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
c) persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială - sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.   
  
Criterii Cadru     

A) . Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
SITUATIA LOCATIVA ACTUALA
1.1. Chirias în spatiu din fond locativ privat
10 pct
1.2. Tolerat în spatiu
7 pct
1.3. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat în spatiu) : - mp/locatar sau membru al familiei solicitantului -
a) mai mare de 15 mp si pâna la 18 mp inclusiv
5 pct
b) mai mare de 12 mp si pâna la 15 mp inclusiv
7 pct
c) 8 mp si pâna la 12 mp inclusiv
9 pct
d) mai mica de 8 mp
10 pct
STAREA CIVILA ACTUALA
2.1. Stare civila:
a) Casatorit
10 pct
b) Necasatorit
8 pct
2.2. Nr. persoane în întretinere:
a) Copii
1 copil
2 pct
2 copii
3 pct
3 copii
4 pct
4 copii
5 pct
> 4 copii
5 pct.+1 pct. pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numarul acestora
2 pct
STAREA DE SANATATE ACTUALA
Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întretinere necesita, potrivit legii, însotitor sau o camera în plus
2 pct
VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

4.1. pâna la 1 an
1 pct.
4.2. între 1 si 2 ani
3 pct.
4.3. între 2 si 3 ani
6 pct.
4.4. între 3 si 4 ani
9 pct.
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani
4 pct.
NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGATIRE PROFESIONALA
5.1. fara studii si fara pregatire profesionala
5 pct.
5.2. cu scoala generala, fara pregatire profesionala
8 pct.
5.3. cu studii medii, fara pregatire profesionala
10 pct.
5.4. cu studii medii sau profesionale de specialitate si/sau cu studii superioare de scurta durata
13 pct.
5.5. cu studii superioare
15 pct.
SITUATII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE
6.1. tineri proveniti din case de ocrotire sociala si care au împlinit 18 ani
15 pct.
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii
10 pct.
6.3. tineri evacuati din case nationalizate
5 pct.B). Criterii de acces la locuinta:
- Titularul cererii de locuinta, care poate deveni beneficiar al unei repartitii de locuinta pentru tineri, destinata închirierii si titular al contractului de închiriere, sa fie major, în vârsta de pâna la 36 de ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si în nume propriu. Acte doveditoare: Copie autentificata dupa actul de nastere si/sau dupa actul de identitate.
- Titularul cererii de locuinta si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întretinerea acestuia -, sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta în proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinta (pentru sectoarele municipiului Bucuresti aceasta restrictie se refera la nedetinerea în proprietate a unei locuinte în municipiu, indiferent în care sector al acestuia).
Acte doveditoare: declaratii autentificate, ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.
NOTA: Restrictia nu are în vedere locuinte înstrainate în urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute în proprietatea statului în mod abuziv si care nu au fost retrocedate în natura.
- Titularul cererii de locuinta sa îsi desfasoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuintele. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti si comunele din judetul Ilfov limitrofe acestora, cuprinderea teritoriala la care se refera aceasta cerinta se va stabili de consiliile locale cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru fiecare amplasament al locuintelor si se vor da publicitatii conform prevederilor art.14 alin. (1) din normele metodologice.Bine de ştiut:
1. Persoanele încadrate într-o categorie de persoane cu handicap beneficiază de o camera în plus faţă de normele minimale prevăzute de lege;
2. Conform legii 359/2009, începând din acest an, cu data de 1 ianuarie, persoanele cu handicap grav şi accentuat care locuiesc în chirie în lo­cuinţe de stat sunt scutite de plata chiriei.


6 comentarii:

Anonim spunea...

Buna ziua,
A.N.L este salvarea multor nevoiasi ca si mine dealtfel ce isi doresc o casa in chirie.....
Sper pe viitor sa mi se implineasca acest vis de a fi si eu in chirie A.N.L : - sunt o persoana f.linistita,capabila de a-si asuma toate responsabilitatile posibile,de mic copil fara parinti,frati surori sau bunici(casa de copii)...cu studii superioare(fac.de filosofie),sunt salariata cu minim./economie,stau in chirie(100euro)si asa reusesc sa suprav.
Cum pot sa benefic.de acest ajutor?
Cu stima si respect Ioana.

Sweetie spunea...

Trebuie sa depuneti un dosar (care sa contina actele doveditoare mai sus mentionate) la primaria localitatii unde domiciliati

Anonim spunea...

Intrati pe www.policam.ro pentru ceva foarte interesant!
Nu vei regreta! Viata ta se va schimba in bine!

simona spunea...

o persoana cu handicap locomotor grad I trebuie sa fie incadrata cu carte de munca pentru a putea beneficia de o locuinta anl ? multumesc, simona

simona spunea...

o persoana cu handicap locomotor grad I trebuie sa fie incadrata cu carte de munca pentru a putea beneficia de o locuinta anl ? multumesc, simona

Sweetie spunea...

Nu trebuie sa fie incadrata in munca :)

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu

 
 
 

•Ardeal•

•Persoane interesate•